Informacje ogólne

LF4 polymeroxid Low friction LF4 polymeroxid®low friction

Anodowanie twarde LOW FRICTION - to unikalna kompozycja matrycy twardego tlenku w którą w bardzo dużym zagęszczeniu usieciowany jest polimer. Takie rozwiązanie umożliwia osiągnięcie bardzo dużych odporności na tarcie i własności ślizgowych.

Proces może zastąpić aplikacje w których nakładany jest PTFE na aluminium.


Funkcje

W tym nowym procesie optymalizowane są właściwości tarcia i gładkość powierzchni, podczas gdy twardość powierzchni jest nieco zmniejszona w porównaniu z procesem xH4®.

W tym przypadku całkowicie nowa matryca polimeroxid® w pełni wykorzystuje swoją zadanie. LF4 jest procesem z wyboru, jeśli chodzi o aplikacje ślizgowe, gdzie niski początkowy moment rozruchowy ma kluczowe znaczenie.

polymeroxid®-LF4 tworzy najgładsze twarde anodowane powierzchnie na rynku.


Detale

Właściwości powłoki

Powłoka w pełni usieciowana polimerem w całym przekroju grubości.

  • Kompletnie nowa polymeroxid®-matrix
  • najgładsza powłoka jeśli chodzi o proces HC na rynku
  • bardzo wysoka wytrzymałość na abrazję
  • wysoka twardość ok. 450 HV 0, 25 (7075-T6)
  • redukcja efektu slip-stick
  • najlepsze właściwości tarcia
  • ochrona przed cold welding
  • ektremalnie dobre własności przyczepności do innych top-coatings
  • bardzo duża odporność na zginanie

Materiały

Zalecane stopy AlZnMgCu1,5 (7075) i AlMgSi0,5/1,0 (6060/6082).

Twardość powłoki

Efektywna twardość pokrycia zależy bardzo od użytego stopu aluminium.

W przypadku LF4 proces osiąga twardość w okolicach 400 MHV 0,026 (7076 T6) i więcej.

Obszary zastosowań

• Automatyzacja • Precision Engineering • Hydraulika • Przemysł spożywczy • Przemysł lotniczy • Engineering • Medycyna • Off-shore aplikacje • Petrochemia • Farmacja • Pneumatyka • Racing • Robotyka • Maszyny do pakowania

Dokładność wymiarowa

Polymeroxid®-LF4 powłoka narasta na zewnątrz bazowego materiału ok. 40% całkowitej grubości pokrycia (patrz na zdjęcie).

Przykład: 25µm anody twardej znaczy wzrost ok. 10µm (ok. 20µm na średnicy). Optymalna grubość tej powłoki jest w zakresie 20 - 25 mikronów. Typ 30.

Możliwości produkcyjne

Gabaryt okno : 4300 x 1500 x 350 mm (linia automatyczna Murowana Goślina)