O technologii

POLYMEROXIDE ® - to grupa wysoce innowacyjnych, opatentowanych procesów anodowania twardego. Twórca procesów F.Fischer, poświęcił wiele lat pracy na badania w rozwój nowej technologii - celem badań było wynalezienie procesu HC, który oferuje maksymalne odporności na ścieranie przy możliwie najmniejszej chropowatości osadzonej powłoki.

Cel został osiągnięty, udało się stworzyć proces stabilny, który nadaje się do aplikacji wielkoseryjnych produkcji i oferuje unikalne parametry powłoki. Wynaleziono całkowicie nowej kompozycji elektrolit HC, w którego składzie są monomery i zoptymalizowano proces pod kątem wielu parametrów prowadzenia elektrolizy. Twórca technologii wysoce rekomenduje , opracowany proces xH4 jako najlepszy proces anodowania twardego na rynku.

Wiele aluminiowych elementów tłumiących drgania w zwieszeniach super samochodów jak PORSCHE GT 3 , MC LAREN i BUGATII są pokrywane procesem xH4 !.

Nowe pokrycie zawiera nigdzie wcześniej nie osiągnięte własności :

 • całkowicie nowa matryca monomerowa polymeroxid®
 • maksymalna odporność na abrazję
 • o wiele mniejsza chropowarość powłoki niż w konkurencji w topografii znacznie równomierne pokrycie powierzchni
 • maksymalna twardość ok. 500 - 520 HV0 , 25 (7075-T6)
 • redukcja efektu slip-stick
 • bardzo dobre własności poślizgowe
 • ochrona przeciwko cold welding
 • nadzwyczajne własności łączenia powłoki z innymi wierzchnimi warstwami (powłoka jest primerem)
 • znaczne zwiększenie odporności korozyjnej w porównaniu z klasycznym anodowaniem twardym
 • nanostuktura hybrydowa powłoki znacznie zwiększa odporność na działanie sił zewnętrznych i innych naprężeń
 • możliwość barwienia kompozytu powłoki barwnikami

Powłoka kompozytowa polymeroxid® znacznie przewyższa inne znane rynkowe rozwiązania BASF czy Compcote®.

So in fact polymeroxid® is the best existing composite process in the world and not just a tool for marketing!


(Frank Fischer)